Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

together-forever

March 12 2017

6584 528c 500

March 07 2017

together-forever
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
Reposted frommslexi mslexi viagivemechance givemechance

March 05 2017

together-forever

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viaeternaljourney eternaljourney
together-forever
Bo porażka nie wchodzi w grę, jeśli jedyne, co potrzeba do osiągnięcia sukcesu, to włożenie w coś więcej wysiłku. Wiem, że to trudne. Nie poddawaj się.
— W. Bruce Cameron
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney

February 28 2017

together-forever
5790 11d4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
together-forever
2427 b7ed 500
together-forever
6525 4fb8
Reposted fromclerii clerii viaeternaljourney eternaljourney
together-forever
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
together-forever
0054 2805
Reposted fromIriss Iriss viacatchdimoment catchdimoment

February 26 2017

together-forever
7665 bf00 500
Reposted fromslodziak slodziak viadieeine dieeine
together-forever
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaswidron swidron
together-forever
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaswidron swidron
together-forever
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J. A. Redmerski, Na krawędzi nigdy
Reposted frommefir mefir viaswidron swidron
together-forever
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaswidron swidron
together-forever
2122 bda4 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaswidron swidron
together-forever
2400 3ff1
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaswidron swidron

February 25 2017

together-forever
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viamojanazawsze mojanazawsze

February 23 2017

together-forever

February 21 2017

together-forever
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaToshi Toshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl